Municipalities Limpopo

Ba-Phalaborwa Local Municipality
Tel:
+27 (0) 15 780 6300
Fax:
+27 (0) 15 781 0726
Website Address:
City:
Phalaborwa
Country:
South Africa
Bela-Bela Local Municipality
Tel:
+27 (0) 14 736 8000
Fax:
+27 (0) 14 736 3288
Website Address:
City:
Bela-Bela
Country:
South Africa
Blouberg Local Municipality
Tel:
27 (0) 15 505 7100
Fax:
27 (0) 15 505 0296
Website Address:
City:
Senwabaranwa
Country:
South Africa
Bushbuckridge Local Municipality
Tel:
27 (0) 13 799 1851 / 1857
Fax:
27 (0) 13 799 1857
Website Address:
City:
Bushbuckridge
Country:
South Africa
Capricorn District Municipality
Tel:
27 (0) 15 294 1000
Fax:
27 (0) 15 291 4297
Website Address:
City:
Polokwane
Country:
South Africa
Elias Motswaledi Local Municipality
Tel:
27 (0) 13 262 3056
Fax:
27 (0) 13 262 2547
City:
Groblersdal
Country:
South Africa
Ephraim Mogale Local Municipality
Tel:
+27 (0) 13 261 8400
Fax:
+27 (0) 13 261 2985
City:
Marble Hall
Country:
South Africa
Fetakgomo Local Municipality
Tel:
27 (0) 15 622 8000
Fax:
27 (0) 15 622 8026
Website Address:
City:
Fetakgomo
Country:
South Africa
Greater Giyani Local Municipality
Tel:
27 (0) 15 811 5500
Fax:
27 (0) 15 812 2068
Website Address:
City:
Giyani
Country:
South Africa
Greater Letaba Local Municipality
Tel:
27 (0) 15 309 9246 / 9248
Fax:
27 (0) 15 309 9419
Website Address:
City:
Mojadjiskloof
Country:
South Africa