Municipalities Northern Cape

Dikgatlong Local Municipality
Tel:
27 (0) 53 531 0671
Fax:
27 (0) 53 531 0624
City:
Barkley West
Country:
South Africa
Emthanjeni Local Municipality
Tel:
27 (0) 53 632 9100
Fax:
27 (0) 53 631 0105
Website Address:
City:
De Aar
Country:
South Africa
Frances Baard District Municipality
Tel:
27 (0) 53 838 0911
Fax:
27 (0) 53 861 1538
Website Address:
City:
Kimberley
Country:
South Africa
Ga-Segonyana Local Municipality
Tel:
27 (0) 53 712 9300
Fax:
27 (0) 53 712 3581
City:
Kuruman
Country:
South Africa
Gamagara Local Municipality
Tel:
27 (0) 53 723 2261
Fax:
27 (0) 53 723 2021
Website Address:
City:
Kathu
Country:
South Africa
Hantam Local Municipality
Tel:
27 (0) 27 341 8500
Fax:
27 (0) 27 341 8501
City:
Calvinia
Country:
South Africa
Joe Morolong Local Municipality
Tel:
27 (0) 53 773 9300
Fax:
27 (0) 53 773 9350
City:
Mothibistad
Country:
South Africa
John Taolo Gaetsewe District Municipality
Tel:
27 (0) 53 712 8700
Fax:
27 (0) 53 712 2502
Website Address:
City:
Kuruman
Country:
South Africa
Kamiesberg Local Municipality
Tel:
27 (0) 27 652 8000
Fax:
27 (0) 27 652 8001
City:
Garies
Country:
South Africa
Kareeberg Local Municipality
Tel:
+27 (0) 53 382 3012
Fax:
+27 (0) 53 382 3142
Website Address:
City:
Carnarvon
Country:
South Africa